Антиоксидантите

Всеизвестните антиоксиданти са веществата, които може да се приемат, за да се преборим със свободноте радикали. Това са витамин А, витамин Е или алфа-токоферол, витамин С, супероксид дисмутаза и бета-каротин.

Поддържането според нуждите на организма на устойчиви нива на витамини е задължение на всеки човек, който се храни правилно. Свободните радикали на практика са атоми, молекули или йони – самотни електрони във външната обвивка и не са сдвоени валентни електрони.